සියලුම ආකාරයේ ඇල්බම් ඩිසයින් ස…

, , Leave a comment

සියලුම ආකාරයේ ඇල්බම් ඩිසයින් සහ ප්‍රින්ටින් සාධාරණ මිලට සහ ඉක්මනින් සිදු කරගන්න අවශ්‍යයි නම්..

🌿INU Photography – 0776615706

🌿Indika Vidanapathirana /
Walawwaththa – Loluwagoda – Mirigama

🌿Wedding / Engagement / Preshoot / Kids & Family
Album Creation full service Onward Rs 10000/ to 40000/-

( pages / Size සහ විවිධත්වය අනුව මිල් ගණන් වෙනස් වේ)

වැඩිවිස්තර අදාල facebook Page – INU Photography හෝ Indika Vidanapathirana ගිණුමෙන් සහ දුරකතන ඇමතුම් මගින් ලබාගත හැකිය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම