සියලුම ආකාරයේ laptops , deskto…

, , Leave a comment

සියලුම ආකාරයේ laptops , desktops සහ monitors අලුත්වැඩියා කටයුතු ….

මේ අසීරු සමයේ

උත්ගතව ඇති ප්‍රවාහන , අමතර කොටස් සොයාගැන්මට ඇති ගැටලු මධ්‍යයේ පාරිභෝගික භවතුන් හට වඩාත් ගුනාත්මක , කාර්යක්ෂම සහ විශ්වාසවන්ත සේවයක් ලබාදීමට ඇපකැපවී සිටියි.

2002 සිට 2022 දක්වා අඛණ්ඩව පුරා වසර විස්සක් Peace -Tec කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය අගයකරන අතර ඉදිරියටත් තවත් සේවාවන් රැසක් සමගින් පාරිභෝගික ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු.

Peace -Tec
Computer Technology
Laptop , Desktop Computer Repair and Sales Center
No 243/1/D
Main Street
Mirigama
0773707292

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම