සියලුම ඔයිල් වර්ග විකිණීමට ඇත….

, , Leave a comment

සියලුම ඔයිල් වර්ග විකිණීමට ඇත.

Hydraulic 68 1L – 1150/=
Ds 40 1L – 1100
20w50 4T 1L – 1100/=
Delo Gold 1L – 1700/=
Petrol SAE 40 1L – 1400/=

For More details
0714626090 (whatsapp available)
රේල් ගේට්ටුව අසළ , මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම