සියලුම ඔයිල් වර්ග විකිණීමට ඇත….

, , Leave a comment

සියලුම ඔයිල් වර්ග විකිණීමට ඇත. (මීරිගම)
0711820392

Caltex Ds 40 1L – 1400/=
2050 1L – 1400/=
Caltex Hydraulic 1L – 1400/=
Gear Oil 90 1L – 1750/=
Delo Gold 1L 1850/=

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම