සියලුම පොටි වැඩ , වොට්ර් බේස් …

, , Leave a comment

සියලුම පොටි වැඩ , වොට්ර් බේස් ඇතුලු නිවසේ සියලුම පේන්ට් වැඩ සදහා අමතන්න.
0770090934 – මිරිගම

පොටි ඇද පිලර් කර තින්ත ආලේප කිරිම – 42
වෝටර් බේස් එක් පැත්තක වර්ග අඩිය – 150
පිටත තින්ත ආලේප කිරිම වර්ග අඩිය – 25

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම