සියලුම 🔌 විදුලි උපකරණ 🔩 වත…

, , Leave a comment

සියලුම
🔌 විදුලි උපකරණ
🔩 වතුර මෝටර් අලුත්වැඩියා කිරීම,
⚙️ ග්‍රිල් ග්‍රයින්ඩර්,
🛠 ජික්සෝ
අලුත්වැඩියාව සඳහා විමසන්න.
සුගත් ගුණරත්න,
නො 73/1A,
පස්යාල පාර,
හිරිවල,
කල්එළිය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම