සියලු පහසුකම් සමගින් වේයන්ගොඩ …

, , Leave a comment

සියලු පහසුකම් සමගින් වේයන්ගොඩ මල්හෑවින් අගනා නව නිවස ඉක්මණින් විකිනීමට
වේයන්ගොඩ මල්හෑව ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 100
ඉඩමට අඩි 25 මාර් ගය
පර්චස් 16
ලක්ශ 120
කාමර03 සමග නාන කාමර 01
වට තාප්ප සහ ගේට්ටු
බ්‍රෝකර්වරුන් අමතන්න එපා
Call 0775481600
Whatsapp 0775481600
බ්‍රෝකර්වරුන් අමතන්න එපා

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම