සියලූම වර්ගයේ විදූලි මොටර් සහ…

, , Leave a comment

සියලූම වර්ගයේ විදූලි මොටර් සහ ගෘහ විදූලි උපකරණ අළුත් වැඩියාව සතිඅන්තයේ නිවසට පැමින මොටර් පරික්ෂාව. ‌‌ .
,U S N Electrical pasyala 077 9331824

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම