සිල්වමිල් පදනම , VITA COCO- US…

, , Leave a comment

සිල්වමිල් පදනම , VITA COCO- USA සමග එක්ව, මීරිගම රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය නවීකරණය කර රෝහලට බාරදීම අද (11-19) උදෑසන සිදු විය. ඒ සදහා , VITA COCO ආයතනයේ නිලධාරීන් හා සිල්වමිල් ආයතනයේ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් සම්බන්ධ විය. මේ සදහා රුපියල් ලක්ෂ 25 මුදලක් වැය කරන ලදී

කැලුම් වික්‍රමසිංහ
සභාපති
සිල්වමිල් පදනම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම