සීදුව-කොටුගොඩ ප්‍රධාන පාරට මුහ…

, , Leave a comment

සීදුව-කොටුගොඩ ප්‍රධාන පාරට මුහුණ ලා , මුතුවාඩිය හන්දියෙන් පර්චස් 20ක, ඉතා අගනා ව්‍යාපාරික ඉඩමක්, පර්චසය රු ලක්ෂ 8.5යි
රද්දොළුගම සහ පඤ්ඤානන්ද මහා විද්‍යාලයට ඉතා ලඟයි. සියලු පහසුකම් වලින් යුත් සීදුව නගරයට 1/2km යි.
please Call or whatsapp 07773716089

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම