සුපිරියක් සොයන්නෙකුට Finance -…

, , Leave a comment

සුපිරියක් සොයන්නෙකුට
Finance – Rs.540000/=
In hand – Rs.480000/=
2nd Owner
Location – Mirigama
Call for more Deatails (0770485400)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම