•••• සූපවේදය නොදන්නා අයෙකුට උව…

, , Leave a comment

•••• සූපවේදය නොදන්නා අයෙකුට උවද විනාඩි කීපයකින් රසවත් චිකන් කරියක්
සහ ෆිශ් කරියක් සාදා ගැනීමට තම්බපණ්ණි වෙතින් අත්වැලක් ••••

1) සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් සඳහා තම්බපන්නී නිෂ්පාදන වෙතින් රසකාරක නොයෙදූ නිෂ්පාදන පෙළක් මීට පෙර ඔබ වෙත හඳුන්වා දී ඇත. ඒ සඳහා යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී ඇත.

2) කාර්ය බහුල ජීවන රටාවකට හුරු වූ ඔබ බොහෝ විට රසකාරක යෙදූ පිසින ලද ආහාර මිලදී ගැනීමට හුරු වී ඇතත් එය සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන බැවින්
තම්බපණ්ණි ඉදිරි පියවරක් ලෙස කුළුබඩු සාරයෙන් සැකැසූ
chicken curry paste හා fish curry paste ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් කර ඇත.

3) chicken curry paste ලෙස දැනට වෙළඳ පොලේ ඇති නිෂ්පාදන යෙදීමේදී චිකන් වලට අමතරව වෙනත් අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට සිදුව ඇත. තවද එවැනි නිශ්පාදන වල බොහෝ රසකාරක ද්‍රව්‍ය අඩංගු කර ඇත.

තම්බපන්නි chicken curry paste හෝ fish curry paste සඳහා කිසිදු රසකාරකයක් අඩංගු කර නොමැති අතර කුළුබඩු සාරයෙන් සකස් කර ඇත .

තම්බපන්නි chicken curry paste යෙදීමේදී අමතර ද්‍රව්‍යයක් ලෙස
චිකන් වලට එකතු කර ගත යුත්තේ වතුර අඩු කෝප්ප දෙකක් හෝ දෙකහමාරක් පමණි.
තම්බපණ්ණි fish curry paste යෙදීමේදී අමතර ද්‍රව්‍යයක් ලෙස fish වලට අමතරව එකතු කරගත යුත්තේ වතුර අඩු කෝප්ප දෙකක් හෝ දෙකහමාරක් පමණි.

විමසීම් – 0760024141
ලිපිනය – නො90, අමරතුංග මාවත, මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම