සෞඛ්‍ය යනු team work එකකි.එය ම…

, , Leave a comment

සෞඛ්‍ය යනු team work එකකි.එය මනාව තහවුරු කරම්න් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලයක් ව්සින් එක් දිනක් තුල ලබා දුන් වැඩ්ම එන්නත් ප්‍රමාණය එන්නත් 3000 ක් පෙ.ව 9 සිට ප.ව 5 දක්වා නොකඩවා එක දිගට ලබා දිමට කැපවූ මීරිගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලයහි සියලු කාර්ය මණ්ඩලය,මීරිගම පොලිසිය .ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා ග්‍රාම නිලධාරීන් ඇතුලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සභාපති තුමන් ප්‍රධාන ප්‍රාදේශීය දේශපාලන අධ්කාරියට මාගේ කෙට් දැනුම් දීමෙන් ආයතනය ලබා දුන් මීරිගම යොවුන් නිකේතනයහි පාලනාධිකාරියට හා නන් අයුරින් දායක වූ සැමට මාගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරම්.අව් රශ්මිය නොතකා මනා සංයමයකින් පොලිමේ එන්නත ලබා ගැනිමට පැමිණි සැමටත් ස්තුතියි. -මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම