හදිසියේ විදේශ ගතවන බැවින් නිට්…

, , Leave a comment

හදිසියේ විදේශ ගතවන බැවින් නිට්ටබුව නගරයෙන් පර් 15 ඉඩමක් සමග නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ …
කාමර 3
බාත් රෑම් 3
ජලය
විදුලිය
නිවස වටා වට තාප්පය ගසා ඉදිරිපිට ගේට්ටුව දමා ඇත
ලක්ෂ 140
0740958099

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම