හදිසියේ විදේශ ගත වන බැවින් ඉක්…

, , Leave a comment

හදිසියේ විදේශ ගත වන බැවින් ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.

• Location – පිරිස්යාල , අඹේපුස්ස.
• අලංකාර නිදහස් පරිසර වටපිටාවක පිහිටා ඇත.
• පළමු මහල නවීන ලෙස අංග සම්පූර්ණයෙන්ම සදා නිම කොට ඇත.

• පර්චස් – 40
• නිදන කාමර – 3
• A/C කාමර – 1
• බාත්රූම් ( bathroom) – 2
• විශාල සාලය
• විශාල කෑම කාමරය ( පැන්ට්‍රි ගසා ඇත)
• නිවස තුළ අලංකාර එලිමහන් කුටිය (බුදුගෙය)( Courtyard)
• කුස්සය (පැන්ට්‍රි ගසා ඇත)
• සම්පූර්ණ නිවසම ටයිල් කර ඇත.
• අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානයටද, මීරිගම නගරයටද , වරකාපොළ නගරටයද ඉතා ආසන්න වේ.
• මීරිගම කුරුණෑගල අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 5 ක පමණ දුර වේ.
• විදුලිය, ළිං ජලය, නළ ජලය ඇත.
• මිල – ලක්ෂ 150 ( මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය.)

දු.අ. – 071-1483973 / 070-4171012

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම