හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සදහා 10KW ක…

, , Leave a comment

හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සදහා 10KW ක ධාරිතාව ඇති ජෙනියක් උවමනා කර තිබේ. ජෙනියක් සැපයීමට හැකි අයෙක් හැකි ඉක්මනින් පහත දුරකථන අංකවලට අමතන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

🦁 Lion Voice Sports Club,🦁
Hakurukumbura

📠 0789882125
0777524205

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම