හයර් සදහා …. ඔබගේ ඕනෑම ගමන…

, , Leave a comment

හයර් සදහා ….

ඔබගේ ඕනෑම ගමනක් සදහා…අඩුම ගාස්‍තු යටතේ..km..100ක් පමනි..

එයාපෝර්ට් හයර්

ඩිලිවරි.. පහසුකම්

මංගල උත්සව

ව්නෝද චාරිකා

ඔබගේ ඕනෑම ගමනක් සදහා අමතන්න

0712843234
0774543219

24 hour only…..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම