හය්වේ එකේ කුරුණෑගල යන්න මීරිගම…

, , Leave a comment

හය්වේ එකේ කුරුණෑගල යන්න මීරිගම පොදු බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ නවත්වන බස් නිතරම තියෙනවාද?.උදේ 10 ට පමණ .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම