හිරිවල,පල්මඩ,හන්දුරුමුල්ල හා ප…

, , Leave a comment

හිරිවල,පල්මඩ,හන්දුරුමුල්ල හා පොහොන්නරුව ග්‍රාම නිළධාරි වසම්වල පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගත් අය සදහා ව්ශේෂයි.එන්නත් කාඩ්පත හා ජාතික හැදුනුම්පත රැගෙන ඒම අනිවාර්යයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම