හිරිවල හන්දියට ආසන්නව එලිමහන් …

, , Leave a comment

හිරිවල හන්දියට ආසන්නව එලිමහන් කෑම කඩයක් සඳහා වඩාත් සුදුසු පර්චස් 40ක පමණ හිස් ඉඩමක් සහ යාබද කඩ කාමරයක් බදු දීමට ඇත.
071-0425629

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම