හිරිවල හන්දියේ 221 පාරට මුහුණල…

, , Leave a comment

හිරිවල හන්දියේ 221 පාරට මුහුණලා ජල විදුලි පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 250 පමණ කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත.071-0425629

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම