හුරීමාරා 12″පලල1.5″ඝනකම ඇති,දි…

, , Leave a comment

හුරීමාරා 12″පලල1.5″ඝනකම ඇති,දික් අඩි 4 කැබලි 26 ක් පඩිපෙළක් සදහා අවශ්‍යව ඇත.ඔබට මෙම ප්‍රමාණය ලබා දිය හැකි නම් දික් අඩියක මිළ පහත වට්ස් ඇප් අංකයට එවන්න.දැව වල ජායාරූපයක්ද එවිය හැකි නම් වඩාත් පහසුයි. 0760680810(එස්.එම්.ආර්.සමරකෝන් ,සමගි මාවත ,ගල් අමුණ ,කල් එළිය)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම