හෙටිටියවත්ත මදටියවල බාදුරාගොඩ …

, , Leave a comment

හෙටිටියවත්ත මදටියවල බාදුරාගොඩ පර්:48ක අංගසමිපුර්ණ නිවස සමග වවන ලද ඉඩම පර්:70000 යි. මුදල් හදිසියකට විකුණනු ලැබේ.
විමසීමි:0760009668

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම