හොටෙල් සහ කඩවල් සදහා තොගමිලට අ…

, , Leave a comment

හොටෙල් සහ කඩවල් සදහා තොගමිලට අද දින එළවලු ලබාදිය හැක..
ලොලුවගොඩ සිල්වර්මිල් එක ඉදිරිපිට ..
පහත මිල කිලෝ 5ට වඩා ගන්නේනම්
0771369229
කිලෝ එකක මිල පහත දැක්වේ…
ලීස් – 180 මෑකරල්- 250 පතෝල – 200 නෝකෝල්- 140 බටු – 160 බෝන්චි – 430. බන්ඩක්කා – 170
වැටකොලු – 180 මාලූ මිරිස් 350

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම