# හොඳ ඝනකමින් යුතු පොලිතින් කව…

, , Leave a comment

# හොඳ ඝනකමින් යුතු පොලිතින් කවර
# 25kg ප්‍රමාණයකින් යුතු බරක් බහාලුම් කර හැකිය.
# ගෙවතු වැඩ සඳහාද යොදා ගත හැක.
Contact :- 0770685377
මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම