හොර ගස් 8, හුරී මාර ගස් 2, නැද…

, , Leave a comment

හොර ගස් 8, හුරී මාර ගස් 2, නැදුන් ගස් 2,දවුල් කුරුදු ගස් 1,රතු කොට්ටන් ගස් 5,
බඩල්ගම තියෙන්නේ
0764714077

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම