ළඟ එන ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය …

, , Leave a comment

ළඟ එන ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය දිනා ගැනීමට කදිම අවස්ථාවක්
රිලවුන් සහ වඳුරන් පොල් ඇතුළු බොහෝ දේ විනාශ කරයි. දිනකට පොල් ගෙඩි 1 ගමක 50 ක් විනාශ කළොත් ගමට වර්ෂයකට පොල් ගෙඩි 18250 ක් නැතිවේ. වාර්ෂිකව ගමට අහිමි වන ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 10 ,15 අතර ප්‍රමාණයක. මෙම වදුරු රිලා උවදුර තුරන් කිරීමට කටයුතු කිරීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙළා ගන්න ඉදිරිපත් වෙන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම