ෆයිඩ් රයිස් දන්සල කිදිවල( මීරි…

, , Leave a comment

ෆයිඩ් රයිස් දන්සල
කිදිවල( මීරිගම – දන්ඕවිට පාරේ මීරිගම සිට 1km එකක් අතුලත පාර අයිනේ)
හවස 5 සිට දෙනු ලැබේ….
@ everyone

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම