⏳ මුදල් හදිසියක් නිසා විකිනීමට…

, , Leave a comment

⏳ මුදල් හදිසියක් නිසා විකිනීමට⏳

⭐ (PQ=3060) ඩීමෝ බට්ටා
නිශ්පාදිත වර්ශය 2011
950000/=
⭐ (LG=8298) ඩීමෝ බට්ටා
නිශ්පාදිත වර්ශය 2009
650000/=
⭐ ( 68=0624) LH 20 ලොරි
වර්ශය 1978
450000/=
⭐ (27=5794) LH 20 වෑන්
වර්ශය 1980
275000/=
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
මුදල් හදිසියක් නිසා එකම අයිති කරුගේ සියලුම වාහන විකිනේ…
මිලගනන් සාකච්ඡා කල හැක…
මීරීගම ගිරිඋල්ල අවටින් සියලුම වාහන බැලිය හැකිය…..
☎️☎️0766167945
(වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න📞 )
කමෙන්ට් එපා ✋✋

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම