⚡ අකුනු වලට පැනල් ලයිට් පිච්ච…

, , Leave a comment

⚡ අකුනු වලට පැනල් ලයිට් පිච්චිලා ද ??? ⚡

💡 අලුතෙන් ගන්න ලොකු ගානක් යනව ද ???

😆😆 මෙන්න අපෙන් විසදුම 😆😆

👍👍 ඔබගේ පැනල්ලයිට් අලුත් වැඩියා කිරිම සදහා අවශ්‍ය කොටස් අඩුම මිලට අපෙන් 👍

12w penal strip – 260/=
18w panal strip – 300/=
8 -18w LED Driver – 350/=

😆😆 අවශ්‍ය නම් අලුත්වැඩියා ද අපෙන් 😆😆

NEON Electricals &Tool Mart,
Vijaya Rajadahana Junction,
Pasyala Road,
Mirigama.

☎ 070 7 2 63 854
☎ 077 2 2 63 854

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම