⛔බාස්ල හොයලා එපා වෙලාද? …

, , Leave a comment

⛔බාස්ල හොයලා එපා වෙලාද? ⛔වැඩ අතරමග දාලා ගිහින්ද ? ⛔නිතරම මුදල් ඉල්ලනවාද ? ➡️➡️එකි නොකි සියලුම ගැටලු සදහා මෙන්න දැන් කදිම ව්සදුමක්.ටයිල් කලාවේ ප්‍රමුඛයෝ වන Niw way tyil contractions දැන් ඔබ ලගින්ම. ඔබෙ සියලුම ටයිල් ඇල්ලිමෙ අවශ්‍යතා සදහා කතා කරන්න .0773298019 දම්මික . ⛔මෙන්න අපගේ මිල ගනන් ➡️➡️➡️➡️➡️➡️ ⛔බදාම කපා බිම ටයිල් කිරිම වර්ග අඩ්යක් =70// ⛔සියලුම නානකාමර බට ලයින් දමා ටයිල් කර උපංග සව් කර නිම කිරිමට =60000// ⛔⛔අමතන්න – 0773298019 dammika⛔⛔ පිටරට සිටින රටවිරුවනි ඔබටද අපගේ සෙවාව ලබා ගෙනිමට හැකි බව සතුටින් දන්වා සිටිමු සම්බන්ධ ව්ම whatsapp යෙදුම මගින් – 0773298019/dammika (whatsapp ) ඔබට ගුණාත්මක සෙවාවක් ලබා දිම අපගේ අරමුණයි. ස්තුතියි 🙏 🙏 🙏 🙏 .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම