⛔ දැන් ඔබට අවශ්‍ය ජංගම දුරකථන …

, , Leave a comment

⛔ දැන් ඔබට අවශ්‍ය ජංගම දුරකථන මීරිගම අබාන්ස් ආයතනය තුලින් වසරක වගකීමක් සමගව අඩුම මිලට ලබාගත හැකිය.

⛔Credit Card සදහා සුවිශේෂී පහසු ගෙවීමේ පහසුකම්

Abans Showroom
No.32
Giriulla road
Mirigama ( කෝප් සිටි ඉදිරිපිට )

Contact – 071 5760601
– 071 7119940(whatsap)
– 031 4380764

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම