✅ නිට්ටඹුව කඹුරාගල්ල පාසලට මීට…

, , Leave a comment

✅ නිට්ටඹුව කඹුරාගල්ල පාසලට මීටර් 100ක් දුරින් කාමර 3,සාලය ,නිවස ඇතුලට ඇල්ලු නාන කාමරය (සාලය සහ කුස්සිය ටයිල් අල්ලා ඇත,සාලය සහ කාමරයට සිවිලින් ගසා ඇත.)
✅ පර්චස් 15
✅ පීදුනු කොස් ගස්,අඹ,රඹුටන් ,පොල් සහ තවත් බොහෝ දෑ
✅ මිල ලක්ෂ 40
✅ විමසීම් 0704125432

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම