✔🚚🚚🚚ස්ටොක් අඩු කිර්‍ර්ම සදහ…

, , Leave a comment

✔🚚🚚🚚ස්ටොක් අඩු කිර්‍ර්ම සදහා🚚🚚
මෙන්න නැවතත් අනගි අවස්තාවක්
✔බ්ලොග් ගල් ස්ටොක් වැඩි නිසා
මිලගනන් අඩුව පොඩි ප්‍රමානයක් දීමට තීරනය කර ඇත….
✔14’7’4 නියම සයිස් ලොකු ගල
✔ගිරිඋල්ල/මිරිගම/දබදෙනිය අවට ප්‍රවාහනය කෙරේ…
අදම අමතන්න….
0707003382/0724300088

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම