➖ අඹේපුස්ස ප්‍රදේශයෙන් 🔴අඩු…

, , Leave a comment

➖ අඹේපුස්ස ප්‍රදේශයෙන්

🔴අඩු මුදලට නිවසක් සොයන ඔබට වටිනා නිවසක්

🛑 – ඉඩමක් සමග අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට ඇත .
🛑 – මිරිගම හා වරකපොළ මාර්ගයේ අතරමැදිව පිහිටා ඇත.
🛑 – ඉතා අනර්ඝ නිවසක් හා ඉඩම් කැබැල්ලකි.

➖පර්චස් 20 යි
➖ලක්ෂ 40 යි
🛑 – සාලය
🛑 – කෑමකාමරය
🛑 – කුස්සිය
🛑 – නිදන කාමර 2
🛑 – ඇතුලත සහ පිටත නාන කාමර
🛑 – තවද ඉඩමෙහි ගම්මිරිස් , පොල් , මිරිස් වගාකර ඇත
🛑 – විදුලිය හා ජලය ඇත
🛑 – නිදහස්, සාමකාමී වටපිටාවක්
🛑 – නිරව්ල් ඔප්පු

➖පිහිටීම :

🛑 – කීණදෙණිය මංසන්ධියට 1.5 km
🛑 – අඹේපුස්ස Railway station 2 km
🛑 – කීණදෙණිය මහා විද්‍යාලය හා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට 1.3 km
🛑 – වරකාපොළට 5.8 km
🛑 – මිරිගමට 6 km

වැඩි විස්තර හා මිල ගණන් කතා කිරිමට දැන්ම අමතන්න 🏡

☎ 0772101720

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම