➖ මිරිගම ප්‍රදේශයෙන් / ලොලුවාග…

, , Leave a comment

➖ මිරිගම ප්‍රදේශයෙන් / ලොලුවාගොඩ (0772101720)

🛑 – ඉඩමක් සමග සාදමින් නිවසක් විකිණීමට ඇත .
🛑 – නිට්ටඹුව-ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ අතරමැදිව පිහිටා ඇත.

➖පර්චස් 10.6
➖(මිල ගණන් වෙනස් විය හැක)

🛑 – සාලය ( සාදා නිම වී නැත )
🛑 – කෑමකාමරය
🛑 – කුස්සිය
🛑 – නිදන කාමර 2
🛑 – ඇතුලත නානකාමරය (සාදා නිම වී නැත )
🛑 – විදුලිය හා (පිරිසිදු ළිං ජලය ඇත )
🛑 – නිදහස්, සාමකාමී වටපිටාවක්
🛑 – නිරව්ල් ඔප්පු

➖පිහිටීම :

🛑 – ( නිට්ටඹුව-ගිරිඋල්ල )බස් පාරට 400 m
🛑 – ගිරිඋල්ලට 2 km
🛑 – මිරිගමට 7 km
🛑 – මිරිගම අධිවේගී මාර්ගයට 5 km
🛑 – ලග ලගම දුම්රිය මාර්ග 2 ක්

වැඩි විස්තර සහ මිලගණන් කතා කිරිමට දැන්ම අමතන්න 🏡

☎ 0772101720

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම