➖ ලෝලුවාගොඩ / කණ්ඩලම ප්‍රදේශයෙ…

, , Leave a comment

➖ ලෝලුවාගොඩ / කණ්ඩලම ප්‍රදේශයෙන්

🛑 – ඉඩමක් විකිණීමට ඇත .
🛑 – නිට්ටඹුව-ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ අතරමැදිව පිහිටා ඇත.
🛑 – ඉතා අනර්ඝ ඉඩම් කැබැල්ලකි.

➖පර්චස් 12.7 යි

🛑 – සින්නක්කර ඔප්පු
🛑 – අවුරුදු 30 ක පත් ඉරු තියෙනවා ( පළමු පංතියේ )
🛑 – plan පාස් කරලා තියෙන්නේ මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ
🛑 – තුන් පැත්තෙන්ම ඉඩමට පාරවල් ඇත.
🛑 -ඕනෑම වහනයක් ගමන් කිරීමේ පහසුව ඇත
🛑 – විදුලිය හා ජලය ඇත
🛑 – නිදහස්, සාමකාමී වටපිටාවක්

➖පිහිටීම :

🛑 – නිට්ටඹුව-ගිරිඋල්ල ප්‍රදාන මාර්ගයට 100 M
🛑 – කණ්ඩලම මංසන්ධියට 1 Km
🛑 – ගිරිඋල්ලට 5 km
🛑 – මිරිගමට 3 km
🛑 – මිරිගම අධීවේගි පිවිසුමට 2 km

🛑 – පර්චසයක මිල ( ලක්ෂ 3 )

වැඩි විස්තර සහ මිලගණන් කතා කිරිමට දැන්ම අමතන්න 🏡

☎ 0787964169

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම