⭐පැලට් කැපීම සදහා කදන් මිලට ගන…

, , Leave a comment

⭐පැලට් කැපීම සදහා කදන් මිලට ගනු ලැබේ….
✔දිග අගල් 50
⭐අඹ
⭐මහෝ
⭐කජු
⭐කැන්ද /කොට්ටං වල්
💶💰එවලේම මුදල් ලබාදිය හැක
ගිරිඋල්ල /මීරිගම අවටින්
📞📞📞0724300088

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම