⭐⭐කාලය කා දැමූවෙකු හේතුවෙන් නැ…

, , Leave a comment

⭐⭐කාලය කා දැමූවෙකු හේතුවෙන් නැවත පල කරන ලදී……..⭐⭐
⭐කශර් එකක් සදහා පාවිච්චි කරන ලද ෆීඩරය…….විකීනීමට තිබේ…
⭐කි.3වැඩිය ස්ටොක් කල හැක…
⭐පරීක්ශාවෙන් පසු මිලගනන් තීරනය කෙර්…….
⭐වැඩිම ඉල්ලුමට හා ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ….
📞…………………. 0724300088…………………………………… (මීරිගම කිට්ටුවෙන් පරීක්ශා කල හැක)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම