⭐ පොඩ්ඩක් වත් බැරි සහ බාගෙට පු…

, , Leave a comment

⭐ පොඩ්ඩක් වත් බැරි සහ බාගෙට පුලුවම් හැමෝටම හරියටම දෛශික පුලුවම් කරන දවස. 💫

💥 දෛශික සම්බන්ධ සියළුම සිද්ධාන්ත විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් සමගින් අප පංතිය තුලදී සදා නිම කරනු ලැබේ. 🔥

🫵 ඇයි මේ පාඩම වැදගත් ?

Applied paper එකෙහි,
✍️ කෙටි ප්‍රශ්න 10 න් 1
✍️රචනා ප්‍රශ්නයකින් භාගයක් පැමිණෙන නිසා 100 න් (8.5 – 10) 😱 අතර තීරණාත්මක ලකුණු ප්‍රමාණයක් මෙම පාඩම තුලින් ලබා ගත හැක. 👷

🛑🛑ඔයාගෙ ජීවිතයේ තීරණාත්මකම විභාගෙයේ තීරණාත්මකම ලකුණු කීපයක් වන මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා ගැනීමට හරියටම පාඩම set කර ගන්න අප්‍රේල් 07 ඉරිදා ප.ව. 2:30 ට මීරිගම සිප්මගට එන්න. 🛑🛑

🏆 මෙම free seminar එක සදහා සහභාගී වන දරුවන් මෙම අංකයට whatsapp පණිවිඩයක් තබන්න 0702342360 (පලමු දින සිට පැමින හරියටම පාඩම ගොඩ දා ගන්න)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම