⭕ඉඩම් ප්‍රමාණය පර්චස් 100 ⭕ …

, , Leave a comment

⭕ඉඩම් ප්‍රමාණය පර්චස් 100

⭕ A1 නුවර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට 100M
⭕මිරිගම අධිවේග මාර්ගයට විනාඩි 10
⭕ විදුලිය / ජලය / දුරකථන පහසුකම් / පාසල් / රෝහල් ආදිය
⭕නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි
මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

Contact Number – 0755515684 / 0752814706

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම