⭕තොග සීමිතයි…!!! Limited sto…

, , Leave a comment

⭕තොග සීමිතයි…!!! Limited stocks…..
⭕ඉක්මන් කරන්න….!!!! Hurry up….
0714269248
(පෙට්‍රල් බයික් බැටරි නැත , ත්‍රීවිල් බැටරි නැත )

➡️අලුත්ම බැටරි
➡️චීනයේ නිෂ්පාදනයක්‌
➡️මාස 6 වගකීමක්
nipponbattery.lk
Rs 8000/= only
Old price 10,000/=
වට්ටම් ලබා ගැනීමට බැටරි 12 ට වඩා එක වර මිලදී ගත යුතුයි. 20Ah බැටරි සදහා පමණක් මිල අඩු කර ඇත.

⭕මෙම බැටරි පහත අවශ්‍යතා සදහා භාවිතා කල හැක

👉Eletric Bike-විදුලි යතුරු පැදි

👉Solar systems (12v)-සෝලාර් පද්ධති.
වැඩි ධාරිතාවක් ලබා ගැනීමට බැටරි කීපයක් සම්බන්ද කර ගත හැක.

👉Eletric fence- විදුලි වැට සදහා

👉computer UPS-පරිගණක ups බැටරි ලෙස.
බැටරි වල උස,දිග, පළල දැන්වීමේ සදහන් කරන්න ඇත. UPS එකට බාහිරින් බැටරි සම්බන්ද කල යුතු වේ.

👉Generators- ජනක යන්ත්‍ර සදහා

👉Security systems- ආරක්ෂක පද්ධති සදහා

👉Emergency lamps- හදිසි අවස්ථා පහන් සදහා

👉Toy cars etc- සෙල්ලම් කාර් වැනි සෙල්ලම් උපකරණ සදහා

👉Backup systems- හදිසි අවස්ථා බැටරි පද්ධති සදහා (Automation related control systems )

නිට්ටඹුවේ අප ආයතනයට පැමිණ මිලදී ගත හැක.Rs 8000/=

නැත්නම් දින 2 තුල ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමට නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය ලබා දෙන්න. බැටරි නිවසට ගෙන ආ පසු මුදල් ගෙවන්න. ඩිලිවරි ගාස්තු නැත. Rs 8000/= පමණක් බැටරි ලැබුන පසු ගෙවන්න.

⭕You can use this type of battery for following applications

👉Eletric bikes

👉Solar systems- If you want more capacity, you can connect two or more battery together.

👉Eletric fence

👉Computer UPS (3 more backup time)-
3 times more backup time than standard ups battery. This battery should connect from outside. Dimensions shown in photo.

👉Generators
👉Emergency lamps
👉Toys
👉Backup systems….. Etc

You can purchase from our company in Nittambuwa, call us when you visit.

Home delivery also available with cash on delivery facility. 0714269248 – Send us your name, address, phone number. Duration 2 working days.

SD INTERNATIONAL IMPORTS(PVT)LTD
Nittambuwa

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම