𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 පසුගිය මා…

, , Leave a comment

𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽
පසුගිය මාසය ඇතුළත අපේ සමූහයේ සාමාජිකත්වය ගන්න ආව ඉල්ලීම්වලින් 4000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපට ඉවත දාන්න සිදුවුණා. ඒකට හේතුව තමා ඔය පහළ පින්තුරයේ තියෙන්නේ.
සාමාජිකත්වය ගන්න එන අයගෙන් සමූහයෙන් පැන දෙකක් අහනවා. ඉන් දෙවැන්න තමා සමූහයේ නීති රීතිවලට එකගද කියන එක.
පහළ පින්තුරයේ තියනවා වගේ ඒක නොසලකා හැර ඉල්ලීම් එනවා. කණගාටුවෙන් වුවත් කියන්න වෙන්නේ අන්න ඒකට එකග නැත්නම් ඉල්ලීම ඉවතට තමා. පසුගිය මාසයට විතරක් හාරදාහකට වඩා අපට ඉවත දාන්න සිදුවුණේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා.
#ඇඩ්මින්ටීම්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම