🇱🇰🇱🇰🇱🇰”වීරසි0හ එන්ටප්‍රය…

, , Leave a comment

🇱🇰🇱🇰🇱🇰”වීරසි0හ එන්ටප්‍රයිසස්” 🇱🇰🇱🇰🇱🇰 දුරකතන අ0කය : 0775106178 /0332240471 “සරත් වීරසි0හ” ඔබ වෙනුවෙන්ම නවීන පන්නයේ, ඔබට සිතෙගි ලෙස අප නිර්මානය කරනු ලබන, 🤝උද්‍යාන අලන්කරන උපා0ග 🤝ග්‍රිල් 🤝ගේට්ටු (ඔබගේ අවශ්යතවය මත ඒ මොහොතේ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කරනු ලබන ) 🤝අත්වට 🤝ට්‍රැක්ටර් ට්‍රේලර් 🤝අමානෝ ශ්‍රීට් වහල(යකඩයෙන් වහල ගැසීම) 🤝ගෘහනිර්මාණ නිශ්පාදනය (රේක්ක,,පොල් උල්,හිරමන අතුලු නව නිශ්පාදන රාශියක්…..) 🤝නවිකරණයන් කිරීමට අතුලු සියලුම වෙල්ඩින් නිශ්පාදන සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම “”අවුරුදු 30කට “”අදික විශ්වාසය සමග අප සුදානම් $$$$$$❤❤❤❤❤ ඔබ අප කෙරෙහි තබන විශ්වාසය 100%ක් රකිමින්, කාර්යක්ෂම ඔබගේ නිර්මානයන් ඔබ වෙත සහනදායි මිල ගනන් යටතේ ලබා දීම අපගේ සතුටයි!!!!! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥අමතන්න ::::: 0775106178💥💥💥💥💥🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰🇱🇰

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම