🌸 විකිණීමට …. 👉මීරිගම 👉අ…

, , Leave a comment

🌸 විකිණීමට ….
👉මීරිගම
👉අමතන්න :- 0714102690

🍀තණකොළ කපන මැශිම :- 13000
🍀තේක්ක වේවැල් හාන්සි පුටුව :- 15000
🍀TV දෙකම ( TCL / SHARP) :- 6000 ( කාලයක් භාව්තා නොකළ නිසා දැනට ක්‍රියාවිරහිතයි..)
🍀ප්‍රොජෙක්ටර් එක :- 2500 /=
(කාලයක් භාවතා නොකල නිසා ක්‍රියාවිරහිතයි )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම