🌹නව පන්තියට නවක සිසුන් දැන් බ…

, , Leave a comment

🌹නව පන්තියට නවක සිසුන් දැන් බදවා ගැනේ🌹

නොදන්නා දෙමළ දන්න සිංහලෙන් එන්න ඉගෙන ගන්න..🌹”අපේ දෙමළ පන්තිය”🌹 ට පැමිණ ඔබම වෙනස වටහා ගන්න.. 6,7,8,9,10,11 දරුවන් සදහා… මුල සිට ඉතා සරලව அ සිට පාසල් විෂය නිර්දේශය උගන්වන “අපේ දෙමළ පන්තිය” විෂය දැනුම ඉතා සරලව මුලසිට අවශ්‍ය ගැඹුරට එන්න දරුවනේ අදම අප හා එක්වන්න වෙනස වටහා ගන්න..💐💐💐💐💐💐

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම