🌿ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට ඇත …

, , Leave a comment

🌿ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට ඇත
(පැණියූර් වර්ගය)

🌿මීරිගම ,අඹේපුස්ස

☎️ 0768413187

පැලයක් රු 60

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම