🍁ගාර්ඩ්න් සේන්ටර් එකක් සදහා ස…

, , Leave a comment

🍁ගාර්ඩ්න් සේන්ටර් එකක් සදහා සෑදු රාක්ක 5ක් විකිණීමට

(වතුරට ඔරොත්තු දෙන ආකරය හොද යකඩ යොදා 2k පේන්ට් කර ඉස්තරම්ම ආකාරයට සාදා ඇත)
(බාවිතා කර නොමැත)

1 හැගින් පොට් එල්ලිමට සෑදු රාක්ක 2යි
උස අඩි 6 හමාරයි
දිග අඩි 6

2 මල් පොච්චි තැබිය හැකි රාක්ක 1
උස අඩි 5
පලල අඩි 1.3
දිග අඩි 6

3 UV පොලිතින් සවි කිරිමට හැකි වහලය සමග ඇති ලොකු රාක්ක 2යි
උස අඩි 7
පලල අඩි 2 හමාරයි
දිග අඩි 6

Rs50000

නාල්ල
0774225111

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම