🍃අලුත අවුරුද්දට අවශ්‍ය කැවිලි…

, , Leave a comment

🍃අලුත අවුරුද්දට අවශ්‍ය කැවිලි ඇනවුම් කරන්න.

🌼කොකිස් 25
🌼අතිරස 35
🌼මුං කැවුම් 40
🌼මුං ගුලි( පැණිපොල් මිශ්‍ර) 40
🌼අලුවා 35
🌼වැලිතලප 35

🍃කරුණාකර ඔබගේ ඇනවුම් අපහට massager ඔස්සේ ලබා දෙන්න.
🍃මිරිගම අවට ඇනවුම් භාරගනු ලැබේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම