🍒මෙන්න ඔබට මහගු අවස්තාවක්🍒 …

, , Leave a comment

🍒මෙන්න ඔබට මහගු අවස්තාවක්🍒

සුන්දර පරිසරයක,නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විත පුoචි ඉඩක සොදුරු කැදැල්ලක් තනා ගැනීමට හීන මවන ඔබට මෙන්න මහගු අවස්තාවක්.
යත්තල්ගොඩ පර්චස් 19 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.පර්ච් එකක් රු: 65000.00 ක් පමනි.

(0717041877)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම